Water Challenges & Solutions | पाणी विषयक आव्हानं आणि उपाय

“Water Innovations | पाणी नवकल्पना” उपक्रम काय आहे?

Water challenges are global, and so is the need for a technology based platform for the global level brainstormings and collaborations. Let's talk... पाणी आणि पाणी विषयक प्रश्न एक जागतिक समस्या आहेत. म्हणूनच त्यावर जागतिक पातळीवर विचारमंथन, सहयोग होणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच ह्या तंत्रज्ञानात्मक व्यासपीठाची निर्मिती करण्यात आली आहे. चला तर चर्चा करूयात...


मुखपृष्ठ [Home] | गायन-वादन-नर्तन [Singing-Playing-Dancing] | पुस्तिका [Booklet] | हस्ताक्षर [Handwriting] | प्रश्नमंजुषा [quiz] | नवकल्पना [Innovations] | Terms | Policy | Contact